Slik ønsker nordmenn å bo

En fersk rapport fra Prognosesenteret viser hvilke preferanser norske forbrukere har til boliger akkurat nå. Undersøkelsen ble gjennomført i september 2019.

Den såkalte Future living-undersøkelsen i regi av Prognosesenteret blir gjennomført kvartalsvis, og gir en innsikt i hva forbrukerne foretrekker med hensyn til sin neste bolig.

Den neste boligen

Et første interessant funn er at rundt halvparten av de spurte i undersøkelsen svarer at de har planer om å flytte i løpet av de neste fem årene. Tilsvarende svarer rundt 10 prosent at de har planer om å flytte i løpet av det kommende året.

– Det at så mye som halvparten av de spurte i undersøkelsen svarer at de har planer om å flytte de neste fem årene er godt nytt, mener Marius André Østberg, eiendomsmegler ved PrivatMegleren Nyeboliger Oslo.

– Dette betyr at man har en enorm målgruppe som er villige til å flytte på seg, såfremt de får presentert den riktige boligen. Videre får vi også bekreftet at de som ønsker å flytte fra brukt til ny bolig er villige til å gå ned i størrelse, noe som er godt nytt da det alltid er de «første kvadratmeterne» man får best betalt for.

Ser vi på ønsket neste bolig blant de spurte, svarer de unge og barnefamiliene at de ønsker seg flere kvadratmeter i sin neste bolig – i snitt fra 87 til 109 kvadratmeter for de unge, mens barnefamiliene vil øke fra 135 til 144 kvadratmeter. Pensjonistene ser leilighet som mest sannsynlig neste boligtype, hvilket også påvirker hvordan de ser på størrelse. I gjennomsnitt bor pensjonistene på 127 kvadratmeter i dag, men foretrekker 96 kvadratmeter i fremtiden.

Undersøkelsen viser videre at de som ønsker å kjøpe ny bolig fremfor brukt, er villige til å gå noe ned i størrelse – fra 132 til 126 kvadratmeter. De med lavest inntekt foretrekker større bolig i fremtiden, mens de med høyere inntekt foretrekker en mindre. Dette henger også mest sannsynlig sammen med alder og hva slags boligtype man ser for seg i fremtiden.

Når det gjelder romløsninger, vil de fleste (68 prosent) prioritere få store rom fremfor mange små rom. Her er det kun små forskjeller mellom aldersgrupper og familietyper.

Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse fra 2016, er det en stor økning i andelen som foretrekker to soverom i fremtiden sammenlignet med andelen som har to soverom i nåværende bolig. Mye tyder derfor på at behovet for boliger med to soverom vil øke fremover.

 

Økt betalingsvilje

I gjennomsnitt forventet husholdningene i 2016 å betale 3,6 millioner kroner for sin neste bolig. I 2019 har kjøpsverdien økt til nærmere 3,7 millioner. Basert på forventet kjøpspris og forventet antall kvadratmeter viste undersøkelsen i 2016 en kvadratmeterpris på 30 200 kroner. Tilsvarende beregning for 2019 viser en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 32 119. Ikke uventet er det husholdninger i Oslo-regionen som forventer å betale mest per kvadratmeter for neste bolig (40 673), mens de som er bosatt i innlandet forventer å betale minst (27 145).

Forventet gjennomsnittlig lånegrad går ned fra 43 prosent av forventet kjøpspris i 2016-undersøkelsen til 36 prosent i tredje kvartal 2019. Lånegraden ligger noe høyere (40 prosent) for respondenter som vil kjøpe ny bolig fremfor brukt.

– Til tross for at myndigheter og banker stadig strammer krav til egenkapital og inntekt er det fortsatt sånn at de fleste av oss har en høyere betalingsevne enn betalingsvilje. Det er derfor gledelig å se en tendens til økt betalingsvilje. Jeg tror også at den økte betalingsviljen henger tett sammen med at vi stadig forventer en høyere standard på boligene, mener Marius André Østberg.

Klassisk størst, men funkis vokser

Undersøkelsen gir videre indikasjoner på hvilken stil norske forbrukere ønsker seg ved kjøp av enebolig. De fleste foretrekker den klassiske/herskapelige stilen. På andreplass ligger den moderne funkis-varianten, mens tredjeplass tas av den mer tradisjonelle eneboligen. De unge heller mot det klassiske, de eldre mot det tradisjonelle, mens det i aldersgruppen 35-44 år er den moderne funkisboligen som foretrekkes. Totalt sett er det den moderne funkisboligen som har økt mest i attraktivitet sammenlignet med undersøkelsen i 2016. Vi ser også at denne boligen er mest populær blant de som foretrekker å kjøpe ny fremfor brukt bolig, og den mest foretrukne blant de med høyest inntekt og de som bor i by i dag.

– Med hensyn til planlegging av nye prosjekter er det interessant å se at den moderne funkisboligen er stilen som har økt mest i attraktivitet, og det spesielt i aldersgruppen 35-44 år. Dette en gruppe med generelt høy betalingsvilje, avslutter Østberg.