Så mye har Ola og Kari til boligkjøp

De siste månedene har det vært meldt om høy aktivitet på boligmarkedet. Omsetningen er stor mens prisene er svakt nedadgående. Boligprisene i Norge sank med 1,5 prosent i november. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,5 prosent.

Store forskjeller

Geografisk er det naturlig nok store prisforskjeller på boliger, med Oslo på pristoppen. Det gjenspeiler seg også i befolkningen. Nylig lanserte Prognosesenteret sin rapport for 2018, Bolig-Norge, og her ser vi at kjøpekraften også varierer i rapportens ulike fokusområder.

Tar vi landet som helhet og uten alders-segmentering, ligger nordmenns kjøpekraft på bolig på 2 420 000 kroner. Rapporten definerer kjøpekraft på bolig som summen av lånekapasitet basert på inntekt, og egenkapital basert på boligverdi. Kjøpekraften er utregnet per person.

Fra svært lav til svært høy

Rapporten er delt opp i følgende grupperinger

Svært lav kjøpekraft: 0 – 750 000 kr.
Lav kjøpekraft: 751 000 – 1 500 000 kr.
Middels kjøpekraft: 1 501 000 – 2 500 000 kr.
Høy kjøpekraft: 2 501 000 – 5 000 000
Svært høy kjøpekraft: 5 001 000 kr +.

For landet sett under ett er prosentandelen følgende:

Svært lav kjøpekraft: 25%
Lav kjøpekraft: 12%
Middels kjøpekraft: 14%
Høy kjøpekraft: 28%
Svært høy kjøpekraft: 21%

Høy kjøpekraft i Oslo

Hovedstaden har en langt høyere andel med svært høy kjøpekraft. Gjennomsnittlig kjøpekraft for Oslo ligger på 3 360 000 kroner per person. En knapp million høyere enn landsgjennomsnittet. Her er Oslos tall oppsummert:

Svært lav kjøpekraft: 24%
Lav kjøpekraft: 9%
Middels kjøpekraft: 10%
Høy kjøpekraft: 22%
Svært høy kjøpekraft: 36%

Akershus topper Oslo

I Akershus er nivået på kjøpekraften nesten en halv million høyere enn i hovedstaden. Også andelen med svært høy kjøpekraft topper hovedstaden med to prosent. Her er tallene for fylket sett under ett:

Svært lav kjøpekraft: 18%
Lav kjøpekraft: 7%
Middels kjøpekraft: 10%
Høy kjøpekraft: 27%
Svært høy kjøpekraft: 38%

Vestfold nært landsgjennomsnittet

I Vestfold er fordelingen jevnere enn i hovedstaden og i Akershus fylke. Den gjennomsnittlige kjøpekraften på bolig ligger på 2 700 000 kroner. Andelen med svært høy kjøpekraft har her falt ned til 22% av totalen, mens tyngdepunktet ligger på høy kjøpekraft med 33%.

Svært lav kjøpekraft: 22%
Lav kjøpekraft: 10%
Middels kjøpekraft: 15%
Høy kjøpekraft: 33%
Svært høy kjøpekraft: 21%

Hordaland trekker opp

Også i Hordaland ligger den totale kjøpekraften noe over landsgjennomsnittet med 2 820 000 mot 2 420 000 per person. 30% av befolkningen har en høy kjøpekraft på mellom 2 501 000 og 5 000 000 kroner per person.

Svært lav kjøpekraft: 23%
Lav kjøpekraft: 10%
Middels kjøpekraft: 13%
Høy kjøpekraft: 30%
Svært høy kjøpekraft: 24%

Trøndelag fylke drar ned

Sammenlignet med gjennomsnittsnordmannen har befolkningen i Trøndelag fylke en lavere kjøpekraft per person med sine 2 230 000 kroner per person. Her er også de med svært høy kjøpekraft nede i 19 % av totalbefolkningen i fylket, mens tallet for de med svært lav kjøpekraft, under 750 000 kroner, er hele 26%.

Svært lav kjøpekraft: 26%
Lav kjøpekraft: 12%
Middels kjøpekraft: 15%
Høy kjøpekraft: 28%
Svært høy kjøpekraft: 19%

Relaterte artikler

For boligkjøper

Les mer

Slik blir morgendagens boliger

Alt tyder på at vi kommer til å bo tettere, mindre og smartere.

Les mer

Boligutvikling 2018 – hvor går veien videre?

Privatmegleren og BAHR inviterer til seminar om dagens boligutvikling.

Les mer