Morgendagens boligkjøpere

Endring i livsstil og vaner gir andre krav til boligen. En bred undersøkelse nylig foretatt av Opinion viser interessante tendenser i boligmarkedet.

Undersøkelsen dekker boligkjøpere i alle livsfaser; fra unge nyetablerere til seniorer – og alle i mellom. Hovedfokuset i undersøkelsen er presist: Når du skal velge bolig, hvilke kriterier er viktigst? Svarene viser at selv om «tradisjonelle» prioriteringer som egen parkeringsplass, separat WC i tillegg til baderom, store oppholdsrom og enebolig /rekkehus står høy i kurs, så er dagens og morgendagens boligkjøpere stadig mer opptatt av energieffektivitet, materialvalg, lys og «luftighet», samt at boligen er ny og moderne.

Tom-Richard Seim, eiendomsmegler og partner hos PrivatMegleren Lillestrøm, forteller at undersøkelsen bekrefter mange av hans generelle inntrykk, men understreker at det kan være forskjeller dersom man ser på boligmarkedet totalt sett (slik undersøkelsen har tatt for seg) kontra kun nybygg, som er det Seim jobber med.

– I nye byggeprosjekter har man som regel tatt høyde for viktige kriterier for en moderne bolig, og våre kunder vil nærmest automatisk kunne forvente romløsninger tilpasset en moderne livsstil, som f.eks. store oppholdsrom og mindre, mer praktiske soverom, samt høy energieffektivitet og smart materialvalg, påpeker Seim.

 

 

I undersøkelsen nevnes det også at omsetningstiden var gått litt opp i de store byene i fjor, og at man var spent på hvordan 2019 ville utvikle seg. Tom-Richard Seim kan imidlertid slå fast at for et område som Lillestrøm, som er i sterk vekst, merker man ingen nedgang eller økt omsetningstid, snarere tvert imot.

– Hos PrivatMegleren Lillestrøm opplever vi stadig stor tilflytning. Det bygges mye nytt, nye boligområder etableres, Lillestrøm og omegn vokser og vokser.

 

Fire typer boligkjøpere

Foruten å vise hva som er de viktigste kriteriene ved boligkjøp, har Opinion også laget personas som kategoriserer fire typer boligkjøpere, som de på humoristisk vis har gitt navnene Marit Miljøvenn (27 år), Viggo Villamann (42 år), Gunvor Grønnfinger (54 år) og Tore Teslafan (67 år). Disse representerer typiske boligkjøpere innenfor hvert sitt segment, og har ulike prioriteringer i forhold til boligen de har kjøpt eller ønsker å kjøpe.

Et utdrag av undersøkelsen og beskrivelse av prototype på boligkjøpere finner du her: Morgendagens_boligkjøper_fra_Opinion

Tom-Richard Seim humrer godt av de arketypene som presenteres i undersøkelsen, og tror de fleste innen bransjen vil kjenne igjen de generelle trekkene. Samtidig er han opptatt av å påpeke at dette er kun en grov inndeling av «prototyper» og skal ikke tas altfor kategorisk.

 

 

– Det blir jo alltid litt stereotypt når man lager sånne inndelinger, og virkeligheten er litt mer kompleks. Innenfor de ulike alderssegmenter har vi igjen mange ulike variasjoner når det kommer til livssituasjon, inntekt og kriterier for boligvalg. Hos PrivatMegleren jobber vi målrettet med å kartlegge ulike typer boligkjøpere og hva som er den ideelle boligen for hver enkelt, sier Seim.

– Dessuten er det også store variasjoner mellom sentrale områder i en storby kontra mer landlige omgivelser. Et ungt menneske i en by tenker annerledes enn unge nyetablerere som bor på mindre steder, og det gjelder for så vidt alle aldersgrupper. Men mange av poengene stemmer selvsagt ganske bra, påpeker Tom-Richard Seim, og legger til at man i det store og hele også ser tendenser til et annerledes boligmarked nå enn for en eller to generasjoner siden.

– Dagens foreldregenerasjon har jevnt over bedre økonomi enn sine foreldre og besteforeldre, og er i større grad i stand til å hjelpe sine barn i etableringsfasen. Derfor kan unge boligkjøpere ofte ha et litt større budsjett enn hva man normalt kunne forvente. Samtidig skjer det også en mentalitetsendring. De unge er mer opptatt av praktiske løsninger f.eks. i forhold til bil- og garasjebruk; ting som går på delingsøkonomi.

– Så alt i alt viser Opinions undersøkelse interessante tendenser, som hele bransjen følger med på.