Hva betyr eldrebølgen for boligmarkedet?

Den såkalte eldrebølgen er i ferd med å for alvor skylle inn over landet vårt. En større andel eldre i kombinasjon med at folk lever lengre og er mer mobile i alderdommen, fører ifølge Yngve Fløisand i PrivatMegleren til store endringer i boligmarkedet.
– Mens folk tidligere bodde hjemme til sin død eller til de havnet på gamlehjem, ser vi nå at godt voksne selger eneboligen og kjøper leilighet, sier Fløisand, som er daglig leder i PrivatMegleren Nyeboliger i Bergen.
– Trenden startet for 15-20 år siden, og skyldes primært at folk vil ha en enklere tilværelse, legger han til.

To kategorier

Fløisand sier videre at man kan si at denne gruppen kan deles i to.
– Den ene delen av dem er ofte par som ikke lenger har hjemmeboende barn, og som er aktive. De er gjerne glad i å reise og har ofte hytte på fjellet eller ved sjøen. Denne gruppen ønsker et enklere liv hvor hus og hjem ikke tar for mye tid, sier han og fortsetter.
– Den andre delen er folk som ønsker å bo i leilighet fordi de grunnet alder ikke lenger makter å holde en større eiendom i orden, forklarer han.

Må passe

Ifølge Fløisand er det ingen tvil om at den voksne kjøpegruppen, som altså flytter fra enebolig, har klare preferanser når de skal finne et nytt sted å bo.
– Denne gruppen har gjerne vært vant med å bo på to, tre og kanskje fire etasjer, men når de skal over i leilighet vil de ikke overraskende ha alt på ett plan, sier han.
Interessant nok er de heller ikke videre interessert i å bo for nærme småbarnsfamilier.
– Det er med andre ord leiligheter, og ikke for eksempel rekkehus, som gjelder, sier Fløisand.

Frigjør eneboliger, men..

For dem som ønsker et større hus, er det selvsagt bra at den godt voksne befolkningen velger å flytte over i leiligheten og dermed frigjøre flere eneboliger. Men her er det et men, poengterer Fløisand.
– Mye av boligmassen som frigjøres er gammel og har en standard som er dyr i drift. Man bør kanskje vurdere å sanere en del av eldre boligområder og heller bygge nye familieboliger tilpasset dagens standard og krav, sier han.

Mindre plass

Og når Fløisand snakker om familieboliger, er det ikke de tradisjonelle eneboligene han viser til.
– Høyere befolkningstetthet og økte eiendomspriser gjør at du må bygge tett for å kunne forsvare tomteprisen. Med andre ord er det rekkehus, tomannsboliger og leiligheter vi snakker om, sier han.

Stort behov

Og det er ikke noe lite behov som skal dekkes de kommende årene. Ifølge Prognosesenterets “Bolig-Norge”-rapport fra 2018, vil det frem til 2023 være et årlig behov for 31.503 boliger i Norge. I Oslo alene vil det være et årlig behov for nesten 5.000 boliger.
– Skal vi få dekket boligbehovet er vi uten tvil avhengig av at nye områder reguleres for bolig, avslutter Fløisand.

Relaterte artikler

For boligkjøper

Les mer

Boligbyggerne må tenke nytt

Eldre boligkjøpere vil flytte tidligere til leiligheter. Det gir krav til andre typer leiligheter. Se video-intervju med Christina Lyngtveit-Peterson.

Les mer

Her er alle fordelene med Tryg Garanti

Gode grunner til at du bør velge garantiforsikring fra Tryg Garanti.

Les mer